Kullanım Koşulları

{bayiUnvani} (“ Şirket ”) olarak süreçlerimizi yürütürken elde ettiğimiz kişisel verilerinizin korunması birincil önceliklerimizdendir. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına ve mevzuata uygun olarak kullanılmasına/işlenmesine yüksek önem veriyoruz.

Bu aydınlatma metnini, {domain} internet sitesinde (“ Site ”) bulunan iletişim formu aracılığıyla Şirketimizle iletişime geçtiğiniz durumlarda kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizi bilgilendirmek için hazırladık.

Veri Sorumlusu

{bayiUnvani}, kişisel verilerinizin işlenmesi bakımından veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. İletişim formunu kullanarak şirketimizle iletişime geçtiğiniz durumlarda, kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve dayandığımız hukuki sebeplere aşağıda yer verdik.

Kişisel verileriniz, veri işlemenin meşru menfaaterimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

  • Geri bildirim, talep ve şikayetlerin alınması ve sonuçlandırılması,
  • İletişim formu aracılığıyla sizinle iletişime geçilmesi,
  • Sizlere daha iyi bir site deneyimi ve müşteri memnuniyeti hizmeti sağlayabilmek,
  • İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi.

Kişisel verileriniz, veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

  • Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.

Kişisel verileriniz, veri işlemenin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

  • Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması).

Kimlik ve iletişim bilgileriniz ayrıca, ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebebine dayalı olarak iletişim izin tercihleriniz doğrultusunda, reklam, tanıtım, etkinlik ve kampanyalarımız hakkında tarafınıza bilgi verilmesi amacıyla işlenecektir.

İşlenen Kişisel Veriler

Bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla; kimlik, iletişim, işlem güvenliği, iletişime geçtiğiniz konu, soru, öneri, talep ve şikayetlerinize ilişkin kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz, bu aydınlatma metninin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri” başlığında yer alan amaçlarla yetkili servislerimiz ve hizmet sağlayıcılar ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz, yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için yetkili kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılacaktır. Kişisel verileriniz üçüncü taraflarla paylaşılırken Kanun’un 8. maddesinde yer alan kurallara uygun hareket edilmektedir.

Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, sitemizde yer alan iletişim formunu doldurmanız suretiyle elektronik ortamda, otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen kişisel veri işleme şartlarından bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması ve ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ve işleniyorsa buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurtiçinde ve yurtdışında kişisel verilerinizi -var ise- paylaştığımız üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin -var ise- kişisel verileri aktardığımız üçüncü kişilere bildirmemizi isteme, Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmamıza rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin -var ise- kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirmemizi isteme, işlediğimiz kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığı durumlar var ise bunlara itiraz etme ve kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı kullanmak için: Lütfen {domain} - internet sitemizde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formumuzu doldurarak, bu formu İrtibat Kişisinin adresine posta yolu ile ya da daha önce bize bildirmiş olduğunuz e-posta adresiniz üzerinden {mailAdresi} e-mail adresine gönderiniz. Haklarınızı kullanmak için ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemleri de tercih edebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde yanıtlanacaktır.

Detaylı Bilgi Almak için: {domain} internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikamıza göz atabilir veya İrtibat kişisi ile doğrudan iletişime geçebilirsiniz.

İrtibat kişisi iletişim bilgileri:

Adres: {adres} E-mail: {mailAdresi}
Bize Ulaşın

İletişim sayfasında formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sabancı Logo Sabancı Logo mobile